Logo ZSiG

Witamy w serwisie e-lerningowym.

Mamy nadzieję, że znajdziesz tutaj wiele ciekawych materiałów, które poszerzą twoją wiedzę, pozwolą ci ją ugruntować, lepiej zrozumieć trudne zagadnienia.
Tutaj będziesz mógł/mogła również podzielić się swoimi spostrzeżeniami, zadać pytania i co najważniejsze - otrzymać odpowiedź.

Życzymy owocnej i satysfakcjonującej nauki.

Projekt realizowany jest na platformie MOODLE należącej do AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ im. Stanisława Staszica w Krakowie na podstawie umowy zawartej z naszą szkołą w dniu 1 grudnia 2015 roku.

  Dostępne kursy

  Jak zmierzyć obwód Ziemi? Pomiar inspirowany doświadczeniem Eratostenesa przeprowadzonym ok. 2200 lat temu przez Eratostenesa z Aleksandrii.
  Wykorzystano materiały ze strony Eratosthenes Experiment. 21.03.2017

  Kurs posługiwania się platformą Moodle w nauczaniu szkolnym. Kurs skierowany jest do kadry pedaggicznej. Poziom edukacyjny: szkoła podstawowa i gimnazjum. Kurs realizowany w ramach projektu MUST. Jest to projekt partnerski realizowany w ramach działania KA2 programu ERASMUS+.

  Materiały dla klas 1 - 3 szkoły podstawowej

  MUST (Maths Understanding Using Science and Technology) jest kursem realizowanym przez naszą szkołę w ramach programu ERASMUS+, jako projekt KA2 we współpracy ze szkołami i instytucjami edukacyjnymi w Hiszpanii, Słowenii, Rumunii.

  Kurs ten w stosunku do naszej platformy Moodle jest kursem zewnętrznym - realizowanym na platformie Moodle należącej do hiszpańskiej instytucji edukacyjnej BonNouEdu SL.


  Materiał kursu został opracowany przez uczniów klasy 3 (grupa piątkowa)

  Materiały do kursu zostały przygotowane przez uczniów klasy 3 gimnazjum.

  Kurs obejmuje wiadomości o podstawowych siłach przyrody i zasadach dynamiki Izaaka Newtona, czyli o prawach rządzących ruchem ciał i własnościami wszystkich sił w przyrodzie.

  Materiały do kursu przygotowali uczniowie klasy 3 gimnazjum.

  Sprawdzian wiadomości i umiejętności obliczania sił parcia

  Forum dyskusyjne dla nauczycieli Zespołu Szkoły i Gimnazjum w Niedźwiedziu.

  Sprawdzian poprawkowy z binarnego i szesnastkowego systemu zapisu liczb

  Test sprawdzający ze znajomości systemów zapisu liczb, kodowania znaków w ASCII i Unicode i kolorów.

  Ogólnie dostępne pliki z ćwiczeniami z informatyki dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum